נשמח להיות בקשר 

כתובת

T: 02-652-2206  F: 02-652-2368

 052-713-4917

משרדי צומת

 24 כנפי נשרים 

משרד #136

גבעת שאול ירושלים 

 

 רחוב האופה 4 ירושלים
02 652-2206
©2020 Tzomet Career Counseling & Professional Development
4 Rechov Ha'Ofeh Jerusalem, Israel
+972 (0)2 652-2206