נשמח להיות בקשר 

כתובת

T: 02-652-2206  F: 02-652-2368

 052-713-4917

משרדי צומת

 24 כנפי נשרים 

משרד #136

גבעת שאול ירושלים