CYBERSECURITY

 אבטחת מידע 

תלמדו רשתות מחשבים, יסודות אבטחת מידע וסייבר, כלים להגנה פריצה למערכות מגוונות. 

 

 

תקבלו נסיון מעשי בחברות אבטחת מידע מובילות, תרכשו נסיון בלמידה בשפה האנגלית ממגוון מקורות.  

    תדעו את החומר הנדרש למבחני הסמכה בינלאומיים בהאקינג ובמבדקי חדירה.  תהיו מוכנים להשתלב בעבודה בתחום אבטחת מידע במגוון תפקידים

 

קורס אבטחת מידע של צומת פותח על ידי מומחים בתעשיית אבטחת מידע ומקנה ידע נדרש להשתלבות בתעשיית סייבר בארץ ובחו"ל.  צומת נמצא בקשר הדוק עם היועצים הבחירים בעלי נסיון רב במשרד הביטחון, ביחידת 8200  בחברות המובילות בתחום.  הקורס נבנה במיוחד לתלמידים ללא רקע קודם באבטחת מידע, אבל לבעלי כישורים לוגיים, בעלי שאיפה חזקה ומוכנות להשקיע כדי לרכוש את המקצוע ובעלי נטייה טכנולוגית

 הלימודים דורשים יכולת למידה בשפה האנגלית ויכולת למידה עצמית

דרישות הקורס מאפשרות לסטודנטים לשלב את הלימודים עם עבודה ומשפחה

 בתוך שנה הבוגרים של צומת משתלבים בשוק העבודה בתחום אבטחת מידע

    קבלה לתוכנית מותנת במבחני מיון וראיון אישי

קיימת עדיפות לבוגרי מדעי המחשב